Tematica GeoGebra 21-23 august 2017

Modulul I

Inserare figuri simple

Foaia de lucru. Setări de bază

Salvarea fişierului GeoGebra

Generarea fişierului imagine

Modificarea proprietăţilor obiectelor

Unghiuri cu măsura dată

Perpendiculară, bisectoare, paralelă, tangentă

Intersecţia obiectelor

Mijloc segment, centru cerc

Lucrare practică: realizarea unei figuri pe baza textului unei probleme

 

Modulul II

Simetrie

Distanţe, arii, măsuri de unghiuri

Inserare imagini

Inserare text şi expresii. Latex

Animaţie. Urme

Lucrare practică: ilustrarea unui loc geometric

Bara de intrări

Funcţii

Operaţii şi funcţii matematice

Liste

Numere aleatoare

Lucrare practică: Utilizarea GeoGebra la rezolvarea unei probleme

 

Modulul III

Checkbox de ascundere / afişare obiecte

Afişarea condiţionată a obiectelor

Utilizarea cursoarelor

Inserarea butoanelor

Realizarea prezentărilor GeoGebra

Lucrare practică: realizarea unei prezentări / lecţii

Utilizarea căsuţelor input

Comanda IF

Comanda Sequence

Realizarea unui instrument nou

GeoGebra şi SCORM

Site-ul GeoGebra. Uploadarea materialelor

Lucrare practică: realizarea unui test şi uploadarea pe site-ul GeoGebra

1. Figura problemei:

 Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB||CD şi AB<CD, AC perpendicular pe BD şi m( <BDC)=600.

a)     Demonstraţi că CD=3AB;

b)     Fie O intersecţia diagonalelor trapezului. Dacă P este simetricul lui D faţă de O şi S este mijlocul segmentului [AC], aratati ca dreapta PS împarte ∆BOC în două suprafeţe de arii egale. (PH, 2009)

2. Este corecta?

 

3. Loc geometric:

Se da un punct P si un unghi AOB.Prin P se duc doua drepte oarecare.
Acestea taie latura OA a unghiului,respectiv in A',A",iar latura OB in B',B". Care este locul geometric al intersectiei dreptelor A'B" si B'A", cand secantele prin P variaza?

4. BC este un diametru fix al unui cerc, iar A este mobil pe cerc. G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Care este locul geometric al punctului G ?

Să se realizeze foaia GeoGebra, cu cerinţele:

- printr-un slider să se poată modifica raza cercului ȋntre limitele 1…7

- să existe un checkbox care să ascundă / afişeze centrul O al cercului

- animaţia punctului A şi oprirea lui să se realizeze prin două butoante START, respectiv STOP

- punctul G să lase urme

- lȃngă figură să apară un text ȋn LATEX, care să conţină distanţele AO şi GO, atunci cȃnd A este mobil

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5.  Găsiţi soluţia aproximativă a ecuaţiei x^3=2^x, cu 4 zecimale.

 6.  Căutaţi pe internet imagini potrivite pentru a realiza următoarea situaţie: utilizatorul să poată muta un şoarece. Dacă ȋl apropie de o pisică la distanţă mai mică de 3, dar mai mare de 1, să se afişeze mesajul “Miau!”, iar dacă ȋl apropie la o distanţă mai mică de 1 să se afişeze mesajul “Yami!”

7. Realizaţi o prezentare ȋn care să apară succesiv, ȋnsoţite de text: un triunghi, mediatoarele laturilor, centrul cercului circumscris, cercul circumscris. Utilizatorul să aibă la dispoziţie butoane Start / Stop. 

8. Uploadaţi prezentarea de mai sus pe site-ul GeoGebra şi trimiteţi unei persoane link de acces.

9. Realizaţi o foaie GeoGebra care să conţină un triunghi ascuţitunghic, unul dreptunghic şi unul obtuzunghic. Cereţi tilizatorului să dea click pe cel dreptunghic, acţiune urmată de mesajul “Bravo!”.

10. Realizaţi un instrument nou, cu ajutorul căruia să se poată evidenţia dreapta lui Euler a unui triunghi prin clickuri pe vȃrfurile oricărui triunghi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lectii GeoGebra (un fel de "suport de curs")
http://sorinborodi.ro/Lectii_ GeoGebra/Lectii%20GeoGebra%20- %20YouTube.html

Exemple GeoGebra (oricare poate fi descarcat ca fisier ggb)
Sistem ecuatii https://www.geogebra.org/m/ SAUhbSNh
Polinomul de interpolare Lagrange https://www.geogebra.org/m/ fQYcA9zU
Formula lui Pick https://www.geogebra.org/m/ AhNvxYQj
Puncte, drepte, cercuri remarcabile https://www.geogebra.org/m/ z98PYTvn
Teorema lui Pitagora exersare https://www.geogebra.org/m/ szcJD2dx
Numai cu 1, 2, 3 ! https://www.geogebra.org/m/ FWHFXNm9
Problema acului lui Buffon https://www.geogebra.org/m/ pHP7V9Th
Joc criterii de divizibilitate https://www.geogebra.org/m/ B7nfwUAm
Magicicada si numerele prime https://www.geogebra.org/m/ ESxcEBdZ
Criptarea si numerele prime https://www.geogebra.org/m/ gDcpERxz
Omotetia https://www.geogebra.org/m/ xfVRjd7F
Inversiunea https://www.geogebra.org/m/ UaVC4BAw
Propozitii-valoare logica https://www.geogebra.org/m/ hTXMhYsA
Calcul medii https://www.geogebra.org/m/ CA8uJzjM
Calculator gresie si faianta https://www.geogebra.org/m/ X8FSFQ6B
Joc-Ghiceste numarul https://www.geogebra.org/m/ HTbJJdu8
Animatie un satelit in jurul Lunii https://www.geogebra.org/m/ gApqPtuQ
Aproximare pi https://www.geogebra.org/m/ r3xxN2nh
Joc- Sistem de axe https://www.geogebra.org/m/ Dg9MASYd