Funcţii

        Noţiunea de funcţie


        Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate prin diagrame, tabele, formule